НЕФОРМАЛНИ ОБУЧЕНИЯ

Неформалните обучения, които Международен младежки център Перник провежда, са базирани на принципите на неформалното образование – “Учене чрез преживяване”. 

В рамките на проекта ще преминем през различни обучения на теми като “Права на човека”, “Ценностите на Съвета на Европа”, “Демокрация”, “Активно гражданство”, обучения за “Младежки лидери “, „Познаваме ли институциите“, „Кариерно ориентиране тук и навън“, „Екип и екипно взаимодействие“, „Комуникация, лидерство и меки умения“, демонстрации и обучения по водене на дебати, “Предприемачество” и на много други актуални теми от младежката сфера. 

Важно е да отбележим, че можете да се свързвате с нас по всяко време и да предлагате теми, които биха ви били интересни и полезни. Ако пък сте част от група, в която съществува някакъв поведенчески казус за разрешаване и имате нужда от помощ или просто искате да направите “Тийм билдинг” – също можете да се свържете с нас, за да предложим подходящо обучение и да разработим ефективна методика.