МЕЖДУНАРОДНИ ИНИЦИАТИВИ

● Младежки център “FITT Timisoara”, Румъния, гр.Тимишоара

Тук се запознахме с част от младежите, които посещават центъра и се включихме в някои от техните дейности. Богатата инфраструктура и милионите възможности за прекарване на свободното време, които центърът създава ни изненадаха! Посетихме и част от изнесените им младежки пространства, което ни вдъхнови за повече такива и в Перник. Бяхме и от първите посетители на “ANALOG mania” – специална изложба, която хронологично представя еволюцията на филмовото изкуство!

Успяхме да се обменим опит координатора на международните доброволци, който разказа за Summer Youth Fest, както и с младежките работници в центъра, заедно с които идентифицирахме ключовите точки за нашето партньорство.

● “Европейски младежки център”, гр.Будапеща, Унгария European Youth Centre Budapest

В Будапеща, заедно с колегите Младежки център – Враца / Youth Center – Vratsa, Младежки международен център – Бургас и програмния ни оператор Програма Местно развитие/Local Development Programme, се докоснахме до функциите и мисията на Европейските младежки центрове. Те са резидентни образователни институции на Съвета на Европа.

С тях обсъждахме какви са стратегическите приоритети на Съвета на Европа в младежкия сектор, как се създава, поддържа и управлява един Център и защо тази дейност е много повече от съставните ѝ елементи.

● “Ekološki Centar Radulovački”, гр.Сремски Карловци, Сърбия

2022 година посетихме Сремски Карловци, Сърбия два пъти.

Първият път екипът на ММЦ-Перник, заедно с младежи от Област Перник, имахме възможността да се запознаем отблизо с младежката работа в Република Сърбия.

В рамките на пет дни, успяхме да си поговорим за:
➡️Доброволчеството и неформалното образование.
➡️Използването на външни пространства за провеждане на обучения.
➡️Младежката политика в Република Сърбия.
➡️Младежките пространства, техни характеристики и разграничаване.
➡️Разработване на план за събитие.

Посетихме OPENS – Omladinska prestonica Evrope Novi Sad в Нови сад, където се запознахме с техните дейности и начинът им на работа, а заедно с NAPOR – Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada обсъдихме значението и функциите на „младежкия работник“.

По време на второто ни посещение проведохме работна сесия, като споделихме прогреса от последната ни среща и маркирахме стратегически дейности за партньорство с центъра.