МЛАДЕЖКИ ОБМЕНИ

Младежките обмени, които екипът на Международен младежки център – Перник осъществява, са насочени към младежи на възраст между 15-29 години. Те се осъществяват на територията на страната и целта им е да срещне младежи от различни населени места, които да учат и да се забавляват заедно.