РАБОТА НА ТЕРЕН

Работата на терен е един от основните приоритети на Международен младежки център – Перник. Именно тя е основният фактор за осъществяване на всички дейности на центъра.
Също така, благодарение на работата на терен, успяваме да достигнем до младежите, които са в риск от отпадане от образователната система, комуникирайки с тях, родителите им и учебните заведения, с цел идентифициране на трудностите и намиране на ефективни начини за разрешаването им.

Към момента, сме били част от два базара, организирани от Община Перник – Коледен и Великденски, където беше промотирана дейността на младежкия център и са проведени опознавателни дейности с младежите на града. Също така екипът на ММЦ-Перник е работил с млади хора, в риск от отпадане от образователната система, и техните родители в населените места гр. Брезник, гр.Трън, гр. Земен, кв. Рудничар, кв. Куциян, кв. Бели брег.