СТАНИ ДОБРОВОЛЕЦ

Междунораден младежки център – Перник насърчава доброволчеството и доброволческите инициативи на младите хора. Всеки, който подкрепя конкретна кауза или има интерес към доброволчески дейности в свободното си време може да ги сподели с нас и ние ще го подкрепим!