Проведе заключителната конференция на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. Програмата се реализира в партньорство с Норвежката асоциация на местните и регионалните власти (KS) и Съвета на Европа (CoE). Основната цел на програмата е засилване на икономическото и социално сближаване, осигуряване на системен подход в местното развитие и намаляването на бедността чрез интегрирани мерки в сферата на образованието, осигуряването на заетост и здравеопазването.
Международният младежки център-Перник имаше честта и удоволствието да представи Националната мрежа на младежките центрове в качеството си на председателстващ мрежата през 2024 г.
По време на конференцията бяха представени добри практики от изпълнени проекти.
Всички бенефициенти благодариха на Програмния оператор – дирекция „Външни европейски програми“, МОН, за подкрепата по време на изпълнение на проектите.
Разделихме се с очакване за следващи възможности за надграждане и устойчивост на постигнатите резултати.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *