СПОРТНА БАЗА

Предстои откриване на базата на Младежкия център през ноември 2023г.